Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

 Na podstawie art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

W związku z powyższym, Urząd Gminy w Dąbrowie przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
dostępnej pod adresem: http://www.dabrowa.eboi.pl

ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl


tel.:052-315-32-15, 052 -315-32-16

 

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta z urzędem z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dzięki EBOI konieczność osobistego stawiania się w urzędzie zostaje zredukowana do minimum.

Z poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta mają Państwo możliwość m.in.:

 • przesyłania nowych pism w formie eFormularzy,
  • podpisywania i szyfrowania przesyłki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
   • śledzenia toku postępowania sprawy,
    • zaznajamiania się z listą spraw załatwianych w urzędzie,
     • pobierania wzorów dokumentów.

     Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez urząd jest potwierdzane wysłaniem urzędowego poświadczenia odbioru. Usługa ta zapewniana jest przez system Hardware Security Module (HSM).     Akceptowane formaty plików, które będą przyjmowane poprzez Główną Skrzynkę Podawczą to:
     *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.jpg.

      

      

      

      

      

      

      

      

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".