Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2010 roku (tj. czwartek) o godz. 10- tej w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Informacji w Słaboszewku odbędzie się XXXVI /2010 sesja Rady Gminy w Dąbrowie.

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia  2010 roku (tj. czwartek) o godz. 10- tej w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Informacji w Słaboszewku odbędzie się XXXVI /2010 sesja Rady Gminy w Dąbrowie.

Porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie

a)    stwierdzenie quorum,

b)    przyjęcie protokółu z XXXV/2010 sesji Rady Gminy w Dąbrowie,

c)     przedstawienie porządku obrad XXXVI /2010 sesji Rady Gminy w Dąbrowie,                                                                      

d)    wybór Sekretarza  XXXVI /2010 sesji  Rady Gminy w Dąbrowie.

2.      Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa 2009 za rok:

a)      przedstawienie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2009 r.

b)     przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta Gminy z  wykonania budżetu gminy Dąbrowa za rok 2009,

c)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady gminy w Dąbrowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2009 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,

d)     przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie wniosku  Komisji        Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium,

e)      przedstawienie opinii dot. wykonania budżetu gminy Dąbrowa za rok 2009 przez pozostałe  komisje stałe Rady Gminy,

f)       dyskusja,

g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury za 2009 rok.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

5.       Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dąbrowa.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i realizację przez Gminę Mogilno projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX.  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych  oraz pełnienie przez Gminę Mogilno funkcji lidera.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXII/205/2009 z dnia 18.12.2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Sucharzewo”.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dąbrowa.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Gminy w Dąbrowie.

10.   Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na ostatniej sesji.

11.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

13.   Sprawy bieżące.

14.   Zakończenie.                                                                           Przewodniczący

                                                                                                 Rady Gminy w Dąbrowie

 

                                                                                                     /Andrzej    Cywiński/

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Cywiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Grochal
Data wprowadzenia:2010-05-14 13:54:52
Opublikował:Daniel Grochal
Data publikacji:2010-05-14 13:55:08
Ostatnia zmiana:2010-05-14 13:55:28
Ilość wyświetleń:2169
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij